Oświadczenie Radnego Krzysztofa Durdy

Nigdzie i nikomu nie powiedziałem, że radni klubu Skutecznie i Razem utrącili niektóre zadania inwestycyjne w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok „na złość burmistrzowi i innym radnym”. Przytoczone słowa nigdy nie padły. Żądam od R. Relicha sprostowania zamieszczonej informacji i przeprosin na łamach witryny nowogrodziec.pl i na profilach Urzędu Miejskiego i Burmistrza Nowogrodźca na portalach społecznościowych.

Krzysztof Durda
Radny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Reklama