Złożyliśmy nowy projekt uchwały w sprawie bonifikat.

Podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu przyjęta została uchwała w sprawie udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowogrodziec w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Po konsultacjach z mieszkańcami i w gronie naszego Klubu postanowiliśmy jeszcze raz pochylić się nad tą uchwałą i opracowaliśmy własny projekt uchwały dotyczący bonifikat.

W przyjętej uchwale podczas VI Sesji bonifikaty wynosiły odpowiednio:

60% -w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu

Nasz projekt uchwały zakłada:

 

90% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

75% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

45% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

15% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Według Radnych skupionych w Klubie „Skutecznie i Razem” powyższy projekt uchwały jest z pożytkiem dla mieszkańców gminy, a 90 procentowy poziom skutkuje zapewnieniem wpływów do budżetu, które pokryją obsługę kancelaryjną.

Wprowadzenie bonifikaty na poziomie 90 procent w pierwszym roku zmobilizuje posiadaczy prawa do użytkowania wieczystego do szybszego uregulowania kwestii przekształceń.

 

BONIFIKATY

Reklama