Strefa płatnego parkowania w Rynku w Nowogrodźcu

Na VI sesji Rady Miejskiej przyjęta została uchwała wyznaczająca strefę płatnego parkowania w nowogrodzieckim Rynku. W uchwale na wniosek naszego klubu znalazł się zapis o 30 minutach wolnych od opłat. Taki zapis znalazł się dzięki rozmowom, które radni przeprowadzili z mieszkańcami, a szczególnie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w okolicach Rynku.

Radni Klubu „Skutecznie i Razem” przychylili się do opinii Magistratu, że wprowadzenie opłat za postój powinno wymusić rotację samochodów w centrum Nowogrodźca i nie blokowania miejsc parkingowych, które służą np. interesantom Ratusza i klientom okolicznych sklepów.

Opłaty za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, które wprowadza uchwała:

1) w pierwszej godzinie parkowania w wysokości 1,00 zł, za godzinę parkowania ze zróżnicowaniem opłaty ze względu na czas parkowania:
a) za pierwsze rozpoczęte 30 minut w wysokości 0,00 zł,
b) pozostałe 30 minut w wysokości 1,00 zł,
2) w drugiej godzinie parkowania w wysokości 1,20 zł, za godzinę parkowania;
3) w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 1,40 zł, za godzinę parkowania;
4) w czwartej i każdej następnej godzinie parkowania 1,00 zł za godzinę parkowania

Reklama