Rada społeczna przy SP ZOZ w Nowogrodźcu

Na sesji w dniu 5 lutego 2019 r. radni wybrali nowych przedstawicieli do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Nowogrodźcu. Zgodnie ze statutem Zakładu oraz ustawy o działalności leczniczej w skład Rady wchodzi 5 osób, w tym:

1) Przewodniczący – Burmistrz Nowogrodźca lub osoba przez niego wyznaczona;
2) członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,
b) 3 przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Nowogrodźcu.

W wyniku wyborów do rady zostali powołani:
Krzysztof Sadowski,
Joanna Świder,
Mirosław Mielnik.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym, a także doradczym Dyrektora Zakładu.Reklama