IV sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

28 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „Promyk” (ul. Rynek 20) odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Nowogrodźca.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
  4. Zakończenie obrad.
Reklama