Interpelacja w sprawie usług dentystycznych w SPZOZ w Nowogrodźcu.

Poniżej przedstawiamy Państwu tekst naszego zapytania odnośnie rozwiązania umów na lokale zajmowane przez stomatologów w SPZOZ w Nowogrodźcu.

 

Kamil Różnicki                                                                                         Nowogrodziec,6.12.2018

Klub Radnych

„Skutecznie i Razem”

 

                                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Robert Relich

 

INTERPELACJA

 

Proszę o informację na temat zmian w opiece stomatologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. Z przekazanych przez mieszkańców informacji z dniem 1 grudnia wymówiono lokale zajmowane wcześniej przez dentystów nie zapewniając w zamian alternatywnych rozwiązań. Brak specjalistów w tej ważnej dziedzinie zdrowia będzie niewątpliwie dużym utrudnieniem w dostępie do leczenia stomatologicznego, szczególnie dla osób starszych i niezamożnych, którzy w zamkniętych gabinetach znajdowali pomoc.

Co było powodem takich działań kierownictwa jednostki, jakie rozwiązania zaproponowano w/w stomatologom, by zatrzymać ich na terenie miasta? Kto zdecydował o rozwiązaniu współpracy i jakimi przesłankami się kierował podejmując takie decyzje? W końcu jakie działania ma zamiar podjąć Burmistrz i Kierownictwo SP ZOZ w Nowogrodźcu, żeby przywrócić dotychczasowy poziom dostępu do opieki dentystycznej na terenie Nowogrodźca?

Reklama