Utworzyliśmy klub i wybraliśmy władze

Skutecznie i razem

25 listopada odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Radnych „Skutecznie i Razem”. 

W gronie założycieli klubu jest dziewięciu radnych. Ze swojego grona wybraliśmy przewodniczącego Klubu, którym został Radny Michał Sudoł, a także zastępczynię przewodniczącego – Radną Brygidę Folęgę. Prezydium klubu będzie odpowiedzialne za organizację pracy klubu, a także za prezentowanie wspólnego stanowiska, wypracowanego na spotkaniach klubu, na zewnątrz, w szczególności na sesjach i komisjach Rady Miejskiej.

Reklama

I sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu VIII kadencji

https://i0.wp.com/nowogrodziec.pl/images/I_Sesja_zd.jpg

20 listopada 2018 w Domu Kultury „Promyk” odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Głównym punktem uroczystego posiedzenia było złożenie ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Nowogrodźca.

W dalszej części obrad, w wyniku tajnego głosowania, jednogłośnie zostali wybrani Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Na Przewodniczącego wybrany został Łukasz Izydorczyk, natomiast wiceprzewodniczącym został Mirosław Mielnik. Obaj panowie są członkami Klubu Radnych „Skutecznie i Razem”.

Wszystkim Radnym na czele z Prezydium oraz Panu Burmistrzowi życzymy owocnej współpracy na rzecz spełniania potrzeb Mieszkańców Gminy Nowogrodziec.